Professionaalne teenus perekonfliktide ja abielulahutuste valdkonnas. Perelepituse käigus toetab lepitaja erapooletu kolmanda osapoolena erimeelseid partnereid. Selles protsessis on osapooltel võimalik mõista üksteise seisukohti ja vajadusi, mis peaks soodustama koostööd. See protsess võimaldab leida lahendid probleemidele kohtuväliselt. Lepitus aitab lapsevanematel teha parimad võimalikud kokkulepped nende laste arengulistest vajadustest lähtuvalt. Ka aitab perelepitus lastel vanemate lahkuminekuga kergemini toime tulla. Perelepituses keskendutakse probleemide lahendamisele tulevikku vaadates – ei otsita süüdlast ega tegeleta minevikusündmustega.

Lepitust võib kirjeldada kui assisteeritud suhtlemist kokkuleppele jõudmise eesmärgil. Lepitus, arbitraaź ja läbirääkimised on kolm peamist kohtuvälist konfliktilahendusmeetodit. Iga meetodi puhul eksisteerib erinevaid alamliike, sest konfliktilahendusmeetodeid kohandatakse vastavalt vajadustele. Nii on ka lepituse liike palju. Lepituse puhul on keskseks mõisteks teadev nõusolek. Kui osapooled saavad enda valitud lepitusprotsessist aru ja on vabalt nõus protsessis osalema, on pea igasugune lepitusprotsess võimalik ja sobilik.