2021
02-…    „Skeemiteraapia pädevusõpe“, Eesti Skeemiteraapia Assotsiatsioon
2020
2020-…  Tartu Ülikool Psühholoogia Instituut magistriõpe (kliinilise psühholoogia ja kohtupsühholoogia pädevus)
Aprill- juuni: “Eakate vägivallaohvrite tuvastamine ja toetamine”, TÜ elukestva õppe keskus (1EAP)
2019
11/19  “Alkoholitarvitamise häire käsitlus”, TAI (14 ak.h)
10-11/2019 “Joonistamistehnikad töös lastega”, Tallinna Ülikool  (1,5 EAP)
10/2019 “Lühiülevaade komplekstrauma ja dissotsiatsiooni hindamisse ja teraapiasse. Erinevad probleemid teraapiatöös raskelt traumeeritud dissotsiatiivse kliendiga”, Suzette Boon, PHD (Holland) Traumateraapia- ja koolituskeskus (16h)
04/2019 “Teraapiline vanemlus”, Louis Sydney (UK), Igale Lapsele pere MTÜ (7ak)
05/2019 “Lets Talk” meetodi koolitus, Peaasi MTÜ (16h)
03/2019 “Caring Dad Facilitator Training”, MTÜ Vaiter- “Hoolivad isad” grupijuhi koolitus, Dermot Brady, Kingston University, Elaine Gaskell-Mew; St. Michael’s Fellowship UK (24h)
2018
09/2018 “Kuidas toetada vanemlust peale lahutust. Kärgpered”, soomlased, Usuteaduste Instituut+EELK (16 h)
03/2018 “Laste ja noorte komplekstrauma ning dissotsiatsiooni mõistmine. Teraapiamudel tööks trauma ja dissotsiatsiooniga”,  Joyanna Silberg Traumateraapia- ja koolituskeskus (16h)
2017-2018 “Lyõmanta Linja (meeste vägivalla katkestamise rühm) koolitaja koolitus”  protsessiõpe, auditoorne töö  EELK Perekeskus (40h)
02/2018  “Intimacy and sexuality: The power of Passionate Connection”, R. Sears EPTÜ (16h)
02/2018 “Töö raskete, traumatiseeritud  klientidega”, F. Schmitt (16 h)
10/2018 “Traumatiseeritud inimese abistamine”, Tartu Laste Tugikeskus (7h)
“Laps ja perevägivald”; “Paar ja vägivald, mitmekultuuriline pere”, “Emotsionaalse vägivalla katkestamise mudel”, “Lapse ja vanema vaheline kiindumussuhe”, “Suhte parandamine” jne, EELK Perekeskus lühiloengud (a la 8h)
11/2018 “Partnerlussuhte psühhoanalüüs”, A Antonen Usuteaduste Instituut (8 h)
11/2018  “Skeemiteraapia sissejuhatus”, L. Romanova, PhD & P.Kasyanik, Ph.D, Pereteraapia koolituskeskus (16 h )
11/2018 “SAK, seksuaalne vägivald ja traumad”, Konverents (8h)
11/2018 “MARAC, SAK”,  Dermot Bradly (8h)
2016-2017 
Vanemluse ehituskivid“, „Paarisuhte ehituskivid“, „Vanavanemluse ehituskivid“ , Usuteaduste Instituut ja EELK Perekeskus (24 h) Erinevad lühikoolitused laste ja pere- traumadega töös, sh  “Perevägivalla katkestamine teemadel”,  “Turvaline lahutus”, “Psühhotraumatoloogia”  M. Riis (8h)
2017.a. “Kiindumussuhtes traumeeritud lastega töötamine Theraplay ja DDP põhimõtetest lähtuvalt”, Pirjo Tuovilla (16 h) 
12/2017 “Loovmeetodid töös väärkoheldud lapsega”, K. Hannila, T.Tossaveinen, P.Tuovinen. Tartu Laste Tugikeskus (8h)
11/2017 “Teismelised ohvrid. Tüdrukute maja”,  K Hannila, Tartu Laste Tugikeskus (8h)
10/2017 “Psüühiline trauma lapse pilgu läbi. Kuidas suhelda lähedase kaotanud lapse ja perega”, Laste ja Noorte kriisiprogramm (8h)
09/2017 ja 10/2018 “Tunnetekeskne pereteraapia: suhete tervendamine ja paindlikkuse soodustamine; Katkenud sidemed ja reetmine: truudusetuse tagajärgedega töötamine tunnetekeskses paariteraapias”, Jim Furrow (USA) Eesti Pereteraapia Ühing (16h+32h)
08/2017 “Intsest ja selle tagajärjed, ohver ja nõustamise ning teraapia strateegiad”,  Marianne Lind, Else Gro Jorgensen (Oslo), Tartu Laste Tugikeskus (16h)
06/2017 “Teekond läbi genogrammi: taasühinemine oma perekonnaga“, Monica McGoldric (USA), Eesti Pereteraapia Ühing (14h)
04/2017 “Süsteemne lähenemine sõltuvusprobleemidega peredel; tegevuskava ja sekkumised: mis töötaks?”,  Monica Whyte (Iirimaa) Eesti Pereteraapia Ühing (14h)
06/2016 “Sissejuhatus sümboldraamasse”, H. Leuner, Usuteaduste Instituut (16h)
03/2016 “Lahutavate ja lahus elavate vanemate nõustamine”, Samuel Schürer, Tartu Laste Tugikeskus (16h)
09/2016 “Vestlused leinajatega”,  F. Schmitt (8h) Usuteaduste Instituut
2014-2015 
Magistriprogramm: „Kliiniline eriseminar” (3EAP) ,  „Kliiniline grupitöö- ja teraapia“ (3EAP) Tartu
Kognitiiv-käitumuslik teraapia  sissejuhatus“ (6EAP), „Tervisepsühholoogia“ (3EAP) Tartu Ülikool Psühholoogia Instituut
“Perekonstellatsioonid” (Tiiu Boltzman, EPTÜ, Selge OÜ (24h) 
Mentaliseerimisel põhinev ravi (MBT Mentalization Based Treatment) sissejuhatus ja väljaõpe” ,  Tervise Arengu Instituut (40  h)
11/2015  “ Individual, couple and family therapy”,  Maurizio Andolfi, MD, Perekonsultatsioonid OÜ  (16h)
09/2015  “Teadlikkus seksuaal- ja inimsuhetes” A.Kocsis, J.Helps (UK) (14h)
MAK (0,5 aastat) „Tartu- ja Jõgevamaa MTÜde MENTORKLUBI
08/2015  “No kids in the middle”.Erik van der Elst, Eesti Pereteraapia Ühing (8,5h)
09/2014 “Laste digisõltuvus”, Kätlin Konstabel, TAI (16h)
03/2015 “Lahenduskeskne lühiteraapia meetod pereteraapias”, Michael LaSala, OÜ Perekonsultatsioonid (16h)
2013
“Motiveeriva Intervjuu sissejuhatus”, Tartu Haridus- ja Tugikeskus (24h)
Magistriprogramm psühholoogide täiendõppe programmist: „Psühhofarmakoloogia“ (3EAP); „Kliinilise psühholoogia teooria ja meetodid“(3EAP) Tartu Ülikool Psühholoogia Instituut
03/2013 “Emotionally Focused Therapy for couples” SAVE (16h) 
10/2013   “For completion of the Externship in Emotionally Focused Couples Therapy” , ICEEFT (31h)
2011- 2012  “Sissejuhatus perekonna psühholoogiasse ja pereteraapiasse” OÜ Perekonsultatsioonid (80 h)
Sissejuhatus eluviisi muutusi motiveerivasse nõustamisse”, TAI (8h)
Alkoholi   liigitarvitamise varajane avastamine ja nõustamine”, TAI (8h)
“HIV/AIDS ja narkomaani ennetamise suvekool”, TAI (13h)
 „MTÜ juhtide arenguprogramm“ MAK (32 ak.h)
2010      “Andragoogika täienduskursus” Tartu Rahvaülikool (90h) 
“Arengukavade koostamine”, MTÜ Persona (20 ak.h)
“DUO tugigrupi juhendaja”, MTÜ Eesti Psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni ühing(32h)
02-03/2010 ” Võlanõustamine”, Restart MTÜ (160h)
2009
10/2009    “Õpilase vaimse tervise probleemide märkamine ja ennetamine koolis”,  TAI (16h)
04/ 2009    “Lahenduskeskne teraapia II”, AHL Tartu (42 tundi)
2008           ” Lahenduskeskne teraapia I”,  AHL Tartu (42 tundi)
“Gestaltteraapia sissejuhatus”, Tartu Ülikool ( 2 AP)
2007            “ Varjupaiga vabatahtlike koolitus”,  Tartu Naiste Varjupaik (36 tundi)
2000-2005 Erinevad majandus- ja juhtimisalased kursused (sh audiitorkoolitus, ärinõustaja sertifikaadid SAPARD, äriplaan , Projektijuhtimiskoolitused jne)